Türkçe   Rusça   
BREST

Coğrafya ve nüfus

Ülkenin güneybastısında yer alan il, doğuda Polonya ile, güneyde Ukrayna ile, kuzeyde Grodna ve Minsk illeri ile, doğuda da Gomel ili ile sınır komşusudurl. Yüzölçümü 32,000 km ² olan il ülkenin genel topraklarının %15,7'sini kaplar. Nüfusu 1,445,600'dir. Ülkenin genel nüfusunun %14,7'si bu ilde yaşar. Nüfusun cinsiyete göre dağılımı ;

  • Erkek: %47,8
  • Kadın: %52,8 biçimindedir.

İlde yaşayan insanların çoğu Beyaz Rus'tur. İlde 1,262,600 Beyaz Rus (%85), 128,700 Rus (%8.6), 57,100 Ukraynalı (3.8%), ve 27,100 Leh (1.8%) vardır.

İlin idarî birimleri

İl 1939 yılında Beyaz Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ile Batı Belarus'un birleşmesinden sonra kurulmuştur. Bugün 16 rayon, 20 şehir, 5 belediye, 9 belde, 2178 köy ve Sovyetler Birliği döneminde oluşturulmaya başlanan selsovyet adı verilen köyden de küçük olan 235 birimden oluşur.Sayfa Kategorisi: BELARUS BÖLGELER