BELARUS HAKKINDA

Belarus cumhuriyeti Avrupa'nın ortasında yer alan bir ülkedir büyüklük olarak İngiltere Romanya veya Suriye'ye benzer nüfusu 10 milyondur.  
 
Belarus,Türkiye gibi topraklarında gaz ve petrolün olmadığı bir ülkedir. Diğer taraftan doğal kaynaklara sahiptir.Bunlar inşaat sektörü ve ağaç ürünleri Sanayi, Kerestecilik, mineral organik gübreler, enerji üretimini sağlayan jeneratörler ve türbünler üretimidir.

Dünyadaki ekonomik krize rağmen belarus ekonomisi olumlu yönde gelişim göstermeye devam ediyor. Son beş yıl içinde Belarus ekonomisinin büyüme hızı % 5 e yaklaşmıştır. Kişi başına düşen Gayri Safi Milli Hasıla ВВП валовой внутринный продукт ( satınalma gücü endeksine göre) 15.000 amerikan dolarından biraz fazladır. 

 

Belarus ihracata ( Export ) odaklı bir ülkedir. Gelişmiş Sektörleri hizmet ve tarım sektörüdür.Belarusun ekonomi potansiyeli sanayi Sektörü üzerindedir. Sanayi Sektörünün gayri safi milli hasıladaki payı %33 tür. Belarus ekonomisinin kilit sektörleri:

 

* Makina mühendisliği

* Metalurji

* Metal İşleme

* Tarım makinaları ve traktörleri

* İnşaat malzemeleri üretim

 

* Hafif ve tekstil sanayi

* kimya ve petrokimya sanayi

* elektrik ve elektronik ekipman imalatı

* tarım 

 * Orman ve ağaç işleme sanayi

* Bilgi iletişim teknolojileri sektörü

* İnşaat sektörü

* Enerji sektörü 

Belarus'un bilim ve teknoloji alanında potansiyeli çok yüksektir. Fizik,matematik,yeni malzemeler,yazılım ve bilgisaya ürünleri alanlarının gelişiminde Belarus Dünya liderlerinin arasındadır. Dünya bankası verilerine göre ekonomik bilgi endeksi değerine göre Belarus Dünya ülkeleri Arasında 59. Sırada yeralmaktadır. Bağımsız devletler topluluğu ülkeleri Arasında ise 3. Sıradadır. Eğitim seviyesine ve bilgi iletişim teknoloji Alanına göre belarus BDT ülkeleri Arasında lider konumdadır. 

Günümüzde Belarus 200 ülke ile ekonomik işbirliği içindedir,ülkede Üretilen malların % 50 den fazlasının ihracatı yapılmaktadır. Belarus'un en büyük ekonomik partneri Rusya dır. Rusya ile yapılan Toplam dış ticaretin payı %50 dir. Rusya'dan belarus fabrikaları endüstriyel hammaddeleri, malzemeleri ve enerji ithal etmektedir. Dış ticarette ikinci büyük pay sahibi avrupa birliğidir, AB belarus ihracatının %36 sını ve ithalatın 5 te 1 ini kapsamaktadır. Belarus' ta üretilen ürünlerin bazıları Dünya pazarında lider konuma sahiptir:

* belarus potasyum gübrelerde Dünya'nın 3.Büyük ihracatçısıdır.

* belarus damperli kamyonlarının Dünya pazarının % 30 unu kapsar.

 

* Dünya traktör üretiminin % 10 nu sağlar.

* Dünya biçerdöver üretiminin % 7 sini sağlar.

Belarus, Türkiye gibi sanayi ihtiyacını karşılamak için birçok hammadde ithal etmektedir ( enerji, hammadde,ara mallar).Belarus yatırım ve tüketim mallarının önemli bir miktarını yurtdışından satın almaktadır. 

Yabancı yatırımcıları çekmek için Belarus devleti,devlet yatırım yasalarını liberalize etmiş yabancı yatırımcı işletmeler için vergi yükünü azaltmak maksadıyla görülmemiş tedbirler almıştır.Doğrudan yabancı yatırım alanında Belarusa mevzuatı uluslararası uygulama ile tamamen uyumludur ve yatırımlarını korumak için gerekli tüm maddeleri içerir.Son beş yıl içinde doğrudan yabancı yatırım hacimi altı kat artmıştır ve yabancı sermayeli şirketlerin sayısı sürekli artmaktadır.

Belarus yabancı firmalardan başarılı bir iş için tüm şartları yaratmıştır.ayrıca belarusa gelen Yatırımcılar vergiden ve idari işler çerçevesinde değişik 5 serbest ekonomik bölgeden,yüksek teknoloji parklarından, yararlanabilirler. Yada çin sanayi parkları modelini Çin ve Belarus devleti arasında işbirliği çerçevesinde oluşturulan Sanayi parklarına dahil olabilmektedirler. Bununla birlikte Rus ve Türk hükümetleri arasında ekonomik komisyonu içinde Belarus ve Türk taraflarınca mogilov ve grodno invest serbest ekonomik bölgelerin topraklarında türk yatırımcı şirketleri için türkiyedeki organize sanayi bölgelerinin çizgisinde sosyal platformların oluşturulmasına çalışılmaktadır. Bu özel alanlarda edinilmek istenilen bilgiler,ekonomik koşullar hakkında detaylı bilgiler Türk şirketlerinin talebi üzerine Büyükelçilik bünyesinde ticaret ve ekonomi temsilciliğinden temin edilebilir. 

Belarus ekonomisindeki olumlu süreç,Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının reytinglerine yansıtılmıştır.Dünya bankası ve Belarus uluslararası finans birliğinin raporuna göre "Doing Business 2013" 285 ülke arasında 58. Sırayı almıştır.Belarus, 2005 yılında iş geliştirme açısından önemli bir gelişme elde etmiş ülkeler arasında reformcular listesinde üçüncü sırayı almıştır.

Rusya ve Kazakistan ile gümrük işbirliği ve ortak ekonomik alana iştirak etmesi Belarus'un ekonomik gelişmesinde önemli bir faktördür.sonuç olarak Beyaz Rusya yabancı iş ortaklarına 170 milyonluk ortak pazar çerçevesinde doğrudan erişim imkanı sunmaktadır. Yatırımcılar için tek bir ekonomik alanın başlıca avantajları:

- Gümrük birliği içinde hizmetlerin sermayenin, işgücünün serbest dolaşımı

- Geniş tüketici pazarı

- Ana tip işlemci ekipmanlarına sıfır vergi.

- Gümrük Birliğinin içinde ortak teknik sağlık ve bitki sağlığı düzenlemelerinin kullanılması.

- Kamu ihalelerine eşit erişim.

- Üçüncü ülkelerle ticaret rejimlerinin birleştirilmesi. 

Belarus Türkiye işbirlikteliği konusuna dönecek olursak bizim ikili ilişkilerimizin tarihi sadece 20 yıldan fazladır.

Bu süre içinde tarafların her alanda etkili kalkınma işbirliği için bir gelişmiş sözleşme için yasal taban oluşturmayı başarmıştır.İki ülke arasında sadece büyük ekonomik anlaşmalar değil ancak dış ekonomik faaliyetlerin Belarus ve Türk katılımcılarının işini kolaylaştıran dar alanlarında sözleşmeler bulunmaktadır.iki ülke arasındaki Vize rejiminin karşılıklı kaldırılması 1 Haziran 2014'de yürürlüğe girmiştir. Mart 2013 de bu anlaşma imzalanmıştır.

Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi sürekli yüksek büyüme oranlarını göstermektedir.Küresel kriz sırasında ticari ilişkilerimiz sadece hafif bir düşüş yaşamıştır. Belarus Türkiye ekonomik işbirliğinin daha da geliştirilmesi için bu bir umuttur.

Belarusun Türkiyeye ihracatı ağırlıklı olarak ara mallardan oluşur:

Yarı mamul ürünler,alaşımsız çelik tel,iplik,elyaf,keten,fonksiyonel nitril grubu içeren bileşikler, azot ve potas gübreler, petrokimya ürünleri. 

Türkiye'den Belarus'a ihracat :

Sentetik iplik,otomobil, otomobil parça ve aksesuarları,merkezi ısıtma kazanları,triko kumaşı,tarım ürünleri.

Belarus'ta Türk iş adamlarının başarılarıyla alakalı bir çok örnek bulunmaktadır umuyoruzki bu tarz başarı örnekleri artsın.

Belarus - Türkiye arasındaki ikili ticari işbirliği önemli potansiyele sahiptir. Bu potansiyel alanlar:

- makina yapımı, araba ve tarım makinaları tekniki yapımı

- ağaç işleri

-kimya ve petrokimya sektörü

- taşıma ve lojistik

- tarım ve gıda sanayi dir.