Bilim alanında Belarus ile Türkiye arasındaki işbirliğinin temeli 1995 yılında imzalanan Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması’dır.

Belarus Ulusal Bilimler Akademisi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında Bilim ve Teknoloji Karma Komitesi kurulmuştur.

Eylül 2013 yılında Minsk’te gerçekleşen III. Dönem Karma Komitesi Toplantısı sırasında taraflar bilimsel ve teknik alanındaki işbirliğinin aktifleşme amaçlı Yol haritası hazırlamakta sözleşmişlerdir. Ayrıca, ortak bilim araştırmalar programının çerçevesinde olan bir dizi proje onaylanmıştır.