Coğrafya ve nüfus

Ülkenin güneybastısında yer alan il, doğuda Polonya ile, güneyde Ukrayna ile, kuzeyde Grodna ve Minsk illeri ile, doğuda da Gomel ili ile sınır komşusudurl. Yüzölçümü 32,000 km ² olan il ülkenin genel topraklarının %15,7'sini kaplar. Nüfusu 1,445,600'dir. Ülkenin genel nüfusunun %14,7'si bu ilde yaşar. Nüfusun cinsiyete göre dağılımı ;

  • Erkek: %47,8
  • Kadın: %52,8 biçimindedir.

İlde yaşayan insanların çoğu Beyaz Rus'tur. İlde 1,262,600 Beyaz Rus (%85), 128,700 Rus (%8.6), 57,100 Ukraynalı (3.8%), ve 27,100 Leh (1.8%) vardır.

İlin idarî birimleri

İl 1939 yılında Beyaz Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ile Batı Belarus'un birleşmesinden sonra kurulmuştur. Bugün 16 rayon, 20 şehir, 5 belediye, 9 belde, 2178 köy ve Sovyetler Birliği döneminde oluşturulmaya başlanan selsovyet adı verilen köyden de küçük olan 235 birimden oluşur.