Yabancılar için elektronik ortamda kayıt prosedürü

Belarus Cumhuriyeti'nde geçici olarak kalan yabancılar için elektronik ortamda kayıt prosedürü 4 Ocak 2010 tarihli  “Yabancı Vatandaşların ve Vatansız Kişilerin Belarus Cumhuriyeti’ndeki Yasal Statüsü Hakkında”  Kanunun 41. Maddesi, (bahsedilen Kanun  Belarus Cumhuriyeti'nin diğer yasal düzenlemeleri ve uluslararası antlaşmaları ile uyumlu olmalıdır) Belarus Cumhuriyeti'nde geçici olarak kalan yabancı vatandaşların ve vatansız kişilerin (bundan sonra-yabancılar olarak adlandırılacak) geldikt...


Vizelerin karşılıklı kaldırılmasına ilişkin Anlaşma

21 Mart 2013 tarihinde Minsk şehrinde imzalanan Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Kaldırılmasına İlişkin Anlaşması, 01 Haziran 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmektedir. Anlaşmaya uyarınca, her bir Taraf Devletin vatandaşları diğer Taraf Devletin ülkesindeki kesintisiz ikamet süreleri giriş yaptıkları tarihinden itibaren 30 (otuz) günü aşmamak kaydıyla, diğer Taraf Devletin ülkesine girmek, çıkmak, transit geçmek ve ülkesinde geçici ...


FAHRİ KONSOLOS'UN HİTABI

  Belarus Cumhuriyeti, Doğu Avrupa'da, Rusya, Ukrayna, Polonya, Litvanya, Letonya ile çevrili, 207 600 km2 yüzölçüme sahip, 10 milyon nüfuslu bir ülkedir. Başkenti 6 idari bölgeden biri olan Minsk. 1991 yılında, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte bağımsız bir Cumhuriyet olarak kuruldu .   Belarus Cumhuriyeti'ni resmen bir ülke olarak tanıyan ilk devlet Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Belarus Cumhuriyeti, Doğu Avrupa'da 90'lı yıllarda kurulan bağımsız devlet...


ÖZGEÇMİŞ

  Dr.Mustafa BAYIK Doğum tarihi ve Yeri: 21 Ocak 1974 Bornova/İZMİR 1991 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı Halk Müziği Temel Bilimler Bölümünü kazandı. 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera-Şan Bölümünü kazandı. 1992 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera-Şan Bölümünü kazandı. 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera-Şan Bölümünü’nden Prof.Konstantin Pavlovich Lisovsky’nin şan sını...