Bugünlerde Belarus ile Türkiye arasındaki anlaşmalar ve hukuksal esaslar 29 adet hükümetlerarası  ve bakanlıklararası anlaşmaları kapsamaktadır. Anlaşmaların arasında Belarus Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşması, Hükümetlerarası Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması,  Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması, Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önlemesine Dair Anlaşma yer almaktadır. 

1994 yılından beri Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arası Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vizeden Muaf Tutulmasına İlişkin anlaşması yürütülmektedir.

29 Mart 2013 yılında Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geri Kabul Anlaşması imzalanmıştır. Vizelerin Karşılıklı Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma Belarus ve Türkiye vatandaşlarına giriş, çıkış, transit ve 30 güne kadar geçici kalış amaçlı vize muafiyeti sağlamaktadır. 

 

Belarus Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında imzalanan (Nisan 2014 tarihine kadar) ülkelerarası anlaşmalar

 

 

  Ülkelerarası anlaşmalar İmzalanma tarihi Yürürlüğe girme tarihi
1. Belarus Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Diplomatik İlişkilerin Kurulmasına Dair Protokol 25.03.1992 25.03.1992
2. Belarus Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşması 24.07.1996 25.04.2000
3. Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması 08.09.1993 01.12.1993
4. Belarus Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma 08.08.1995 20.02.1997
5. Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 24.07.1996 29.04.1998
6. Diplomatik, Hizmet veya Hususi Pasaport Hamillerinin Karşılıklı Olarak Vizeden Muaf Tutma Hususunda Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anlaşma 14.12.1993 14.02.1994
7. Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması 08.08.1995 18.01.1996
8. Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması 08.08.1995 04.06.1996
9. Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşması 08.08.1995 14.12.2000
10. Uluslararası Organize Suçlar, Uluslararası Yasadışı Uyuşturucu Ticareti ve Uluslararası Terörizm ile Mücadele Edilmesinde İşbirliği Konusunda Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Anlaşma 24.07.1996 18.11.1996
11. Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması 24.07.1996 11.01.1997
12. Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması 04.11.1997 26.12.1997
13. Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tekstil Ürünleri Ticaretine İlişkin İşbirliği Mutabakat Zaptı 02.12.1997 01.06.1998
14. Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması 11.11.1998 29.06.2001
15. Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcikler İçin Karşılıklı Arsa Tahsisine İlişkin Anlaşma 29.09.2004 08.08.2005
16. Belarus Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Arasında Kültür ve Sanat Alanında İşbirliği Protokolü 18.04.2007 07.02.2008
17. Belarus Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında İnsan Ticareti ve Yasadışı Göç İle Mücadele Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı 28.07.2004 28.07.2004
18. Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşması 02.03.2005 31.03.2010
19. Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karantina ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşması 02.03.2005 22.02.2010
20. Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması 11.11.2008 14.07.2011
21. Belarus Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma 30.10.2009  
22. Belarus Cumhuriyeti Milli Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Arasında İşbirliği Anlaşması Ağustos 2010 Yürürlüğe girmesi için ek prosedür gerekmezdir
23. Belarus Cumhuriyeti Yüksek Ticaret Mahkemesi ile Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanlığı Arasında İşbirliği Protokolü 30.11.2010 Yürürlüğe girmesi için ek prosedür gerekmezdir
24. Belarus Cumhuriyeti Milli Kütüphanesi ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Kütüphanesi Arasındaki İşbirliği Anlaşması Ekim 2010 Yürürlüğegirmesi için ek prosedür gerekmezdir
25. Belarus Cumhuriyeti,Devlet Denetleme Komitesi, Finansal İzleme Departmanı ile Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Bilgi Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası

28.01.2011 (Minsk)09.03.2011 (Ankara)

15.09.2011
26. Belarus Cumhuriyeti  Ekonomi Bakanlığı Girişimcilik Genel Müdürlüğü ile T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Arasında İşbirliği Protokolü 14.02.2012 Yürürlüğe girmesi için ek prosedürgerekmezdir
27. Belarus Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması 13.03.2012  
28. Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Kaldırılmasına İlişkin Anlaşması 29.03.2013  
29. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geri Kabul Anlaşması 29.03.2013