Avcılık, atıcılık ve atış sporu tutkunları Belarus’un sık ziyaretçilerindendir. Bu tür misafirlerimizin sivil ve hizmete özel silah, silah parçaları ve mermilerinin ithalat kurallarını bilmesi gerekmektedir.

Silah ve mühimmat gibi malların Gümrük Birliği ülkelerine (Belarus’a da) ithalatı sınırlıdır. Ticari amaç dışında olan diğer bütün ithalat durumları belirli gümrük kurallarına bağlıdır.
 
Silah ve mühimmat  lisans işlemleri
 
Lisans alarak Belarus’a silah ve mühimmat ithal edebilirsiniz. Bu tür belgeleri Belarus Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı vermektedir. Bunun dışında, İçişleri Bakanlığı ve Minsk Şehri Yürütme Komitesi İçişleri Genel Müdürlüğü veya bölge İçişleri Genel Müdürlüğü’nün izni gerekmektedir.  İznin geçerlilik süresi veriliş tarihinden itibaren 6 aydır.
 
Lisans işlemlerini başlatmak için İçişleri Bakanlığı’na sunulması gereken belgeler:
  • lisans başvuru formu;
  • lisans başvuru formunun dijital kopyası. Dijital kopyasının formatı Gümrük Birliği Kurulu tarafından onaylı olmalıdır. Dijital kopyası Kurul tarafından hazırlanmış ücretsiz bilgisayar program veya programın doğru analoğu ile hazırlanmalıdır;
  • dış ticaret sözleşmesinin kopyası, eğer mevcut değil ise – tarafların anlaşma niyetini tasdik eden diğer belge;
  • vergi kuruluşundan kayıt belgesinin kopyası;
  • sivil ve hizmete özel silah ve mühimmata bağlı olan kullanma, koleksiyon yapma ve ithal etme gibi işletme ruhsatının kopyası;
  • Kurul Kararı uyarınca, belirlenmiş diğer belgeler.
Silahın birkaç çeşit, tip ve modeli için başvuruda bulunuyorsanız başvuru formuna ilave olarak ek form doldurulmalıdır. Lisans devlet vergisi ödeme dekontu ibrazından sonra verilir.
 
İthalat ardından sertifika almanız gerekmektedir. Aynı anda, sağlık kuruluşlarından insan sağlığına silahın etkisinin kabul edildiğine dair belge almanız gerek.
 
15 gün içerisinde İçişleri Bakanlığı veriliş ya da ret kararını alır. Ret kararına bağlı olan nedenlerin arasında eksik veya yanlış bilgilerin sunulması, lisans veriliş şartlarının yerine getirilmemesi, belgelerin geçerlilik süresini yitirmesi, dış ticaret şözleşmesinin uluslararası yükümlülüklerine ters düşmesi gibi nedenler olabilir. 
 
Ret kararı yazılı olarak dilekçe sahibine verilmeli ve ret gerekçeleri açıklamalıdır. Lisans veriliş ile alakalı ret kararı gümrük işlemleri içinde ret sebebidir.
 
Lisansı gerektirmeyen durumlar
 
İthalat izni olmak şart ile, özel kişi tarafından şahsi kullanım amaç ile üçüncü ülkeden satın alınan silah için lisans gerekmemektedir. Aynı şartlar, spor faaliyetlerine katılma veya avlanma amacı ile özel kişi ve spor kuruluşları tarafından ithal edilen silah içinde geçerlidir.
 
Bunun dışında, Belarus’a daimi oturum için gelen şahıslar tarafından ithal edilen, sergileme amaçlı geçici olarak ithal edilen silah ithalatı için lisans gerekmez. Ayrıca, silaha yapısal benzerliği olan mamuller, kültürel değeri ve antika olmayan silah ithalatı içinde lisans şartı yoktur.